Pages in this section

You are here

Scottish Storytelling Centre

Tha fàilte romhaibh gu dachaigh nan sgeulachdan ann an Alba

’S e àite-tachartasan beòthail aig cridhe seana-bhaile Dhùn Èideann a th’ ann an Ionad Sgeulachdan na h-Alba, air an Àrd-Shràid. Èist ri sgeulaichean beò, dealbhan-cluich, ceòl, taisbeanaidhean, tachartasan-teaghlach agus bùthan-obrach. Thig còmhla rinn gus dualchas beartach na h-Alba a’ lorg, thig a’ choimhead air nead an dràgon, balla nan sgeulachdan neo nach gabh sibh fois san ionad neo sa chafé gus ur bogadh san àrainneachd.

Nach tòisich sinn sgeulachd còmhla.

'àite a tha dìleas gu ealan rìomhach nan sgeulachdan. Agus ’s ann mìorbhaileach a tha e' (Edd McCracken, Book Riot)

Taigh John Knox

Leig ur giùlan air ais gu àm connspaideach ann an eachdraidh na h-Alba nuair a chaidh Mary Queen of Scots cuir far a cathair, fo èiginn.

A bharrachd air a seo

An àite-tachartasan

Measgachadh de nuadh-dhealbhachadh agus ailtireachd meadhan-aoiseal. Fidrich na cèarnaidhean beaga falaichte san togalach agus faigh lorg air seudagan aig an aon àm. ’S e àite sònraichte a bhiodh ann airson ur tachartas fhèin.

A bharrachd air a seo

Image for Traditional Arts and Culture Scotland

TRACS

An-dràsta stèidhichte aig Ionad Sgeulachdan na h-Alba, chaidh Traditional Arts and Culture Scotland (TRACS) a’ chruthachadh gus tradiseanan taisbeanaidheal na h-Alba – sgeulachdan, cèol is dannsa - a’ thàladh ri chèile fo aon tiotal.

A bharrachd air a seo

Festivals

Fèisean

Ruithidh Fèis Eadar-Nàiseanta Albannach nan Sgeulachdan (Scottish International Storytelling Festival) bho Dihaoine 24mh Damhair gu Didòmhnaich 2na latha den t-Samhain. Nach tig sibh ann gus rannsachadh a dhèanamh agus ur bogadh ann an àrainneachd bhreislich sgeulachdas airson 10 latha ann an Dùn Èideann.

A bharrachd air a seo

Storytelling

Sgeulachdas

'Thèid sgeulachd innse sùil gu sùil, mac-meanma gu mac-meanma, cridhe gu cridhe.'

A bharrachd air a seo

Image of Violin. Credit Ros Gasson.

Ceòl Tradiseanta

'ceòl làn bòidhchead, ciall, brìgh agus an rud as fheumaile, comasachd.'John McGrath

A bharrachd air a seo

Image of Traditional Dancing in the Storytelling Court. Credit Davide Panzeri.

Dannsa Tradiseanta

Lùths, solas, aighear, breabadh, àrdachadh, beò, fiadhaich, mionaideach. Tha Alba beò le dannsa tradiseanta.

A bharrachd air a seo

SISF

Fèis Sgeulachdan Eadar-Nàiseanta na h-Alba

Fèis a tha moladh na ceangailean cruthachail eadar stòiridhean beò is àite fad 10 latha.

A bharrachd air a seo